ארגון גג - " כבוד האדם וחירותו – חוק וסדר ומינהל תקין"

האמנה

להלן האמנה של הארגון הנ"ל שהוסכם לראשונה בתאריך 12/10/08
הארגון מתחייב לשים את המטרות והיעדים הרשומים מטה כחלק בלתי נפרד מכלל פעילותו , לסייע ככל האפשר הן בכנסת ישראל והן במוסדות השלטון ובציבור הרחב כולל , בתקציבים של תמיכות ותרומות להגשמת המטרות והיעדים כדלקמן :

   לפעול ולשמור ולהגן על זכויות החולה באשר הוא ובמיוחד בתחום הפסיכיאטריה בדרכי קבלת תלונות , חקירה והמלצות להביא לחקירת משטרה ולבתי משפט לרבות בפרסומים בתקשורת ובעיתונות.

  להביא לתודעת הציבור הרחב, שהפסיכיאטריה אינה מדע מדויק ורבות הן הטעויות של הרופאים והפסיכולוגיים ויש לבטל את ההישענות המוחלטת של מערכות אכיפת החוק ובתי המשפט בקבלת ההחלטות שלהם.

  להזהיר את הציבור הרחב מפני תרופות פסיכיאטריות, שרובן סמים וקוטלים חיי אדם לטווח ארוך ולטווח קצר פוגעים במוח האדם אשר הופך להיות תלותי לסמים, אינו חושב מספיק טוב ועלול לסכן את עצמו ואת הזולת.

   להביא לחקיקה בכנסת ישראל נגד אשפוזים כפויים ללא הצדקה ותחת פיקוח מחמיר ורק במקרים של סיכון חיים מידי של החולה ואו של הציבור. כמו כן, לבטל בחוק את כוחם ויכולתם של הפסיכיאטרים ופסיכולוגים ועובדים סוציאליים לקבוע נחרצות הפרדה ולקיחה של ילדים מהוריהם ואו ההפך כדוגמת מקרי, אפוטרופסות, חסות, מסוכנות, אי שפיות ועוד מונחים שיש בידיהם לפרק ולנתק משפחות ולגרום לנזקים חברתיים ולנזקים לחיי אדם (כגון התאבדויות) כמו כן להביא לחקיקה על מתן טיפול בהפרעות נפשיות במסגרת הקהילה והקמת הוסטלים במימון הממשלה, כתחליף לבתי חולים לחולי נפש שאינם מסוכנים לציבור ויכולים להלך חופשי.

   לטפל ולחשוף שחיתויות ומינהל בלתי תקין של הרופאים הפסיכיאטרים והפסיכולוגיים הנותנים חוות דעת שקריות ובלתי מבוססות לפי הזמנות של המרבה במחיר ואו למערכת הבריאות הממשלתית כדי להשיג כספי מימון לבתי חולים לחולי נפש.

   לפעול למען בלימה וצמצום הפשיעה והשחיתות השלטונית על ידי הגברת מודעות הציבור , חשיפת פשעים ושחיתות שלטונית והבאתם ליד גורמי אכיפת החוק ומבקר המדינה, חקיקה בכנסת ישראל ובמיוחד למתן סמכויות יתר כגון, מעצרי מנע ולחקירות של חשודים מסוכנים ומועדים במשטרה ובבית המשפט לרבות חיפושים והאזנות ולהגברת הענישה.

   לפעול למען משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, בתי המשפט, בתי הסוהר במטרה ליעל אותם בכדי שיוכלו לבצע את תפקידם וייעודם בדרכי צדק ולכבוד האדם ולחירותו ולהשגת מטרתם העיקרית, לגלות פשעים ועבירות ואת המבצעיים להעמידם לדין במהירות וביעילות למען הציבור וקורבנות הפשע והעבירה.

   לפעול למען שוטרי וקציני משטרת ישראל בשרות ובגמלאות, לרבות סוהרי שרות בתי הסוהר ולכל בני משפחתם של הנ"ל על מנת לשפר להם את תנאי השרות, משכורות מכובדות, קביעות, רווחה, פנסיה וגיבוי פיקודי כולל בחוק, במטרה לתת להם מוטיבציה לשרת את הציבור ולרכוש את אמונו וההפך.

   לפעול להקמת רפורמה במערכת אכיפת החוק ושתהייה משולבת.

   לפעול לביטול חנינות ומאסרים קצובים לכל מי, שהורשע ונידון באשמת רצח נשיא המדינה, ראש ממשלה, ראש עיר, חבר/ת כנסת, שופט/ת בבית המשפט, עורך/ת דין, שוטר/ת, סוהר/ת, פקיד/ת סעד, פקח/ית עירוני, על רקע מילוי תפקידם ולמנוע מהם חופשות ורשות למפגשים מיניים.
וכמו כן, לכל אלה שרצחו קשיש/ה וילד/ה על רקע בצע כסף.

   לפעול למען שיקום אסירים פוטנציאלים הרוצים בשיקום.

   לפעול למען קורבנות הפשע והשחיתות ובני משפחתם הקרובים ולתת להם להביע את הסכמתם ודעתם בשיקולי חנינה, חופשות ומאסרים קצובים לאלה שפשעו בהם, לרבות ערר שיפוטי וכמו כן להגן על שלומם, כבודם וחירותם מיום הגשת תלונתם ועד בכלל, לפי מידת הצורך.

   לפעול למען הקניית חינוך נגד פשע ואלימות מגיל הגן – חובה.

   להיאבק ציבורית לצמצם העוני כגורם לפשיעה.

   להביא לשינוי חקיקה, שיש בה לשמור על סודיות חומר מודיעיני חסוי וחשיפת מקורות מידע חיים ולא עוד המצב הקיים כיום שהכול מתגלה בבית המשפט בחוסר אחריות לחיי אדם ורכוש.

   לפעול למניעת הקמה והפעלה של משטרות עירוניות ואו שיטור משולב עם הרשויות המקומיות לרבות, תשלום מס שמירה במטרה למנוע שחיתות שלטונית / עירונית ולהטעות ולהשלות את הציבור שיש לו ביטחון אישי.

   לפעול נגד הפרטת בתי הסוהר מחשש לפגיעה חמורה בהרתעה הכללית ובמיוחד בקרב העבריינים הפוטנציאלים ובהגברת השחיתות בבתי הסוהר ובשלטון.

   לפעול לשיפור מעמדם של השומרים, המאבטחים, בשכר הולם ובמתן סמכויות של חיפוש ושימוש בכוח סביר במקרי עבירה מסוג פשע שיש למנוע אותה במידי.

   לפעול לחקיקה כך, שמפכ"ל המשטרה והניצבים ימונו על ידי ועדה ציבורית בראשות שופט עליון בדימוס במטרה לחזק את שלטון החוק ולמנוע מינויים אינטרסנטים ואו פוליטיים בתוך המשטרה.

   לפעול לשינוי חוק המעצרים כך, שיגביר את סמכויות המשטרה ובתי המשפט בביצוע המעצרים ובהארכת תקופות המעצר כולל עד תום ההליכים ובכך לאפשר מניעה והרתעה וחקירות יעילות ומוצלחות.

   לפעול בחקיקה כך, שנבחרי ציבור, ח"כ, עו"ד וחברי ממשלה לא יוכלו עוד להתרועע, להתחבר דרך קבע, לעבריין ידוע ואו למשפחות פשע.

   נפעל להקניית סמכויות למפקחים מטעם הציבור אשר יבדקו את פעילות המשטרה ובתי המשפט ולהנחלת שוויון בשיקום ובאכיפה כדי שיהיה אפשר להתמודד עם הפשיעה והשחיתות הגואה.


דף הבית
מי אנחנו
מטרות ויעדים
פעילות התנועה
מאמרים
צור קשראות הלוחם
בפשע ובשחיתות
 
מדי שנה נבחרים מטעם העמותה
"אבירים" אשר זוכים לאות הלוחם
בפשע ובשחיתות לאחר שאלו עשו
ועושים עד היום מפעל חיים במאבקם
בפשע ובשחיתות
 
אות הלוחם
עמותה רשומה (ע"ר)
580492379
האתר עוצב ונבנה על ידי    POPINS technology
כבוד האדם וחירותו